آخرین مهلت پذیرش سفارشات

لازم بذکر است:

 

1 - فرمهای که در جدول فوق نیستند به هیچ عنوان در سال 1397 تحویل نمی گردد.

 

2 - آغاز شروع فعالیت در سال 1398 از تاریخ 1398/01/06 می باشد


3 - از تاریخ 1397/01/17 آغاز فعالیت چاپخانه می باشد و از آن تاریخ سفارشات چاپی طبق

 

الویت کاری در نوبت چاپ قرار می گیرد

 

4 - خواهشمند است به علت ایجاد نشدن مشکل در زمینه پذیرش و یا تحویل با کیاچاپ تهران 

 

66244946 تماس حاصل فرمائید

 

5 - همکاران محترم  در شهرستان ارسال سفارشات تا تاریخ اعلامی باربری که از طریق درج در سایت

 

اعلام می گردد فقط صورت می پذیرد

 

6 - در صورت بعد از تاریخ فوق الذکر فقط از طریق سامانه اتوبوسرانی و تی باکس

 

بارها ارسال می گردد .

 

7 - آخرین ساعت پذیرش روزهای ذکر شده ساعت 12 آن روز می باشد