لیست قیمت محصولات جدید اضافه شده

 

 

کاتالوگ سری A

سایز کاتالوگ: A4

صفحات داخلی: گلاسه 135 گرم

جلد کاتالوگ: 4 صفحه گلاسه 135 گرم

روکش جلد: بدون روکش

صحافی: منگنه ساده / لوپ

 

 

کاتالوگ سری A

 

جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت
کاتالوگ 8 صفحه ای 500 A4 1/370/000
کاتالوگ 8 صفحه ای 1000 A4 1/920/000
کاتالوگ 8 صفحه ای 2000 A4 3/190/000
کاتالوگ 8 صفحه ای 5000 A4 6/390/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 500 A4 1/990/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 1000 A4 2/760/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 2000 A4 4/480/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 5000 A4 9/080/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 500 A4 2/730/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 1000 A4 3/720/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 2000 A4 5/980/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 5000 A4 12/650/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 500 A4 3/220/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 1000 A4 4/440/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 2000 A4 6/900/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 5000  A4 13/620/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 500  A4  3/930/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 1000  A4  5/090/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 2000  A4  8/320/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 5000  A4  16/380/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 500  A4  4/290/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 1000  A4  5/930/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 2000  A4  9/620/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 5000  A4  19/100/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 500  A4  4/870/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 1000  A4  6/720/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 2000  A4  10/860/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 5000  A4  21/540/000

 

در صورت افقی بودن کاتالوگ، به هرجلد 100 تومان بابت صحافی اضافه می گردد.
هزینه صحافی منگنه لوپ برای هر جلد 50 تومان می باشد.

 

 

 

کاتالوگ سری B

سایز کاتالوگ: A4

صفحات داخلی: گلاسه 135 گرم

جلد کاتالوگ: 4 صفحه گلاسه 170 گرم

روکش جلد: سلفون حرارتی مات / براق

صحافی: منگنه ساده / لوپ

 

 

کاتالوگ سری B

 

جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت
کاتالوگ 8 صفحه ای 500 A4 2/290/000
کاتالوگ 8 صفحه ای 1000 A4 3/410/000
کاتالوگ 8 صفحه ای 2000 A4 5/510/000
کاتالوگ 8 صفحه ای 5000 A4 11/530/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 500 A4 2/910/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 1000 A4 4/060/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 2000 A4 6/740/000
کاتالوگ 12 صفحه ای 5000 A4 13/970/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 500 A4 3/570/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 1000 A4 4/880/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 2000 A4 8/120/000
کاتالوگ 16 صفحه ای 5000 A4 16/680/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 500 A4  4/170/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 1000  A4  5/680/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 2000  A4  9/360/000
کاتالوگ 20 صفحه ای 5000  A4  19/130/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 500  A4  4/770/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 1000  A4  6/460/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 2000  A4  10/590/000
کاتالوگ 24 صفحه ای 5000  A4  21/570/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 500  A4  5/160/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 1000  A4  7/230/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 2000  A4  11/830/000
کاتالوگ 28 صفحه ای 5000  A4  24/070/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 500  A4  5/860/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 1000  A4  8/070/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 2000  A4  13/190/000
کاتالوگ 32 صفحه ای 5000  A4  26/730/000

 

در صورت افقی بودن کاتالوگ، به هرجلد 100 تومان بابت صحافی اضافه می گردد.
هزینه صحافی منگنه لوپ برای هر جلد 50 تومان می باشد.

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

 

ساک خرید تبلیغاتی کرافت

 

عطف/پهنا/ارتفاع cm تعداد چاپ قیمت تحویل
23/16/8

1000

تک رنگ 1/330/000 7 روز کاری
23/16/8

1000

4 رنگ 1/470/000 7 روز کاری
31/22/7

1000

تک رنگ 1/620/000 7 روز کاری
31/22/7

1000

4 رنگ 1/820/000 7 روز کاری
23/23/10 1000 تک رنگ 1/430/000 7 روز کاری
23/23/10 1000 4 رنگ 1/620/000 7 روز کاری
25/35/9 1000 تک رنگ 1/620/000 7 روز کاری
25/35/9 1000 4 رنگ 1/820/000 7 روز کاری

 

 

 

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

 

کارت ویزیت فانتزی

 

جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
لمینت براق دو رو 500 58×90 90/000 7 روز کاری
لمینت براق دو رو 500 58×90 95/000 2 روز کاری
لمینیت مات دو رو 500 58×90 132/000 7 روز کاری
لمینیت مات دو رو 500 58×90 137/000 2 روز کاری
لمینت براق طرح موج 500 58×90 90/000 7 روز کاری
لمینیت مات طرح موج 500 58×90 132/000 7 روز کاری
لمینیت برجسته 500 58×90 80/000 7 روز کاری
لمینیت برجسته 500 58×90 85/000 2 روز کاری

 

 

 

کارت ویزیت مربع

 

جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
لمینت براق مربع 500 58×58 70/000 10 روز کاری
لمینت مات مربع 500 58×58 85/000 10 روز کاری
لمیتیت برجسته مربع 500 58×58 60/000 10 روز کاری

 

 

کارت لمینیت ویزیتی

 

جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
لمینت براق ویزیتی 500 48×85 85/000 10 روز کاری
لمینت مات ویزیتی 500 48×85 110/000 10 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی 500 48×85 70/000 10 روز کاری

 

 

 

کارت ویزیت کتان لمینیت

 

جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
کتان لمینیت دورگرد 1000 60×90 160/000 10 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز 1000 60×90 160/000 10 روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد 1000 60×90 250/000 14 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلا کوب 1000 60×90 250/000 14 روز کاری
کتان لمینیت دورگرد 500 60×90 90/000 10 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز 500 60×90 90/000 10 روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد 500 60×90 140/000 14 روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلا کوب 500 60×90 140/000 14 روز کاری

 

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.