تلفن چاپخانه : 02133345667 ---------- تلفن دفتر غرب : 02166244946

فرم های عمومی

تراکت تحریر 70 گرم

تراکت تحریر 70 گرم

تراکت تحریر 80 گرم

تراکت تحریر 80 گرم

تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

تراکت کرافت ( 10 روزه )

تراکت کرافت ( 10 روزه )

سربرگ تحریر 80 گرمی سایز استاندارد

سربرگ تحریر 80 گرمی سایز استاندارد

سربرگ تحریر 100 گرمی سایز استاندارد  ( 7 روزه )

سربرگ تحریر 100 گرمی سایز استاندارد ( 7 روزه )

سربرگ کتان 120 گرمی  سایز استاندارد  ( 7 روزه )

سربرگ کتان 120 گرمی سایز استاندارد ( 7 روزه )

فرمهای تراکت گلاسه 135 گرمی  ( 7 روزه )

فرمهای تراکت گلاسه 135 گرمی ( 7 روزه )

تراکت گلاسه فرم 170 گرمی  ( 7 روزه )

تراکت گلاسه فرم 170 گرمی ( 7 روزه )

کاتالوگ تک برگی ( 300 گرمی )

کاتالوگ تک برگی ( 300 گرمی )

پوستر چاپ 4 رنگ تحریر80 گرم

پوستر چاپ 4 رنگ تحریر80 گرم

پوستر چاپ 4 رنگ تحریر80 گرم ایرانی

پوستر چاپ 4 رنگ تحریر80 گرم ایرانی

پوستر چاپ 4 رنگ گلاسه

پوستر چاپ 4 رنگ گلاسه